«Kvennavegen» mellom Mogen og Argehovd

«Kvennavegen» er en sti på 1,9 km.