Villrein på Hardangervidda

Eiendommen er på 90 000 mål og deles av elva Kvenna. Det leies ut reinsjakt og rypejakt i tillegg til noe småviltjakt på hare. Terrenget på Argehovd er et av Hardangerviddas beste områder for reinsjakt og ligger alltid i toppen på statistikken over prosentvis avskyting. Her finnes også et godt terreng for fuglejakt, med både fjell- og lirype. Rypejakt leies også ut om vinteren. Jakt blir leid ut sammen med hytte og båttransport.

Jakttider på Hardangervidda
Villrein fra 20. august til 30. september.
Rype- og harejakt fra 10. september og ut februar.

Oppbevaring av kjøtt
Vi har en egen kjøle for oppbevaring av kjøtt her på gården. Denne benyttes flittig av jegere, og er helt nødvendig når det er høye temperaturer i fjellet og man har flere kort.

Få kjøttet ned fra fjellet
Om du/dere ikke ønsker å bære kjøtt ned fra fjellet, kan dette hentes ut med helikopter eller sjøfly. Vi har et samarbeid med Fjellfly på Hovden som har base på Skinnarbu og Songa under jakten (www.fjellfly.no).

Det er de samme hyttene som brukes til utleie utenom jaktsesongen, for å se hytteutvalget, se HYTTE OG FISKE